Een beetje Historie

Geen genea-logies ch verhaal, maar toch het weten waard Mijn vader Sjaak Paas Op 17 september van het jaar 1828 wordt er in Schaesberg, een plaats in het district Maastricht van de provincie Limburg, een huwelijk voltrokken. De bruidegom is de dagloner Jacobus Paes, uit Beek. Hij is 30 jaar, geboren en opgegroeid in Beek. Beek behoort tot het kanton Meersen. De bruid is Maria Elisabeth Görden. Zij woont in Schaesberg en is een dienstmeid. Maria is geboren in Heerlen op de zevende van de maand pluviôse in jaar twaalf van de Franse Republiek. Haar vader is nog geen jaar dood, haar moeder Anna Elisabeth Douven is bij de huwelijksvoltrekking aanwezig. Het is trouwens een drukke bedoening die dag in september 1828. Ook Jacobus Paes Sr. en zijn vrouw Maria Sophia Stienen zijn aanwezig. Wat het familieverband is tussen deze twee mensen en de getuigen is niet duidelijk. In die tijd is vaak een wetsdienaar een getuige en dat is ook bij deze huwelijksvoltrekking het geval. Jan Hendrik Plum, een veldwachter van 42 jaar is de eerste getuige. De tweede getuige is Frans Joseph Stafsen een 23-jarige boer. Ook deze getuige zal wel geen familie zijn geweest. Zijn vader of broer is de burgemeester die het huwelijk sluit. Er zijn nog twee getuigen aanwezig, een nog kleurrijker gezelschap. De één is 60 jaar en is de kleermaker Martin Keulaerts. De ander is nog ouder. Joseph Frohs heet hij, is 80 jaar en is ook dagloner net als de bruidegom. Nadat kapitel 6 van het burgerlijk wetboek door de burgemeester is voorgelezen wordt aan Jacobus en aan Maria elkaar gevraagd "zich te nemen voor man en vrouw". Beiden antwoorden natuurlijk met ja en worden daarna in de naam van de wet voor het huwelijksverband vereenigd. Normaal wordt de huwelijksakte daarna ondertekend, en klaar is kees. Maar niet bij dit huwelijk. De akte vermeld het volgende citaat dat hier letterlijk is vertaald. En terstond hebben ons beiden verklaard, dat van hun geboren is een kind van het mannelijke geslacht, op den zestiende oktober 's morgens ten negen uren in het jaar 1827 met namen JAN PIETER, welke zoon zij verklaren te zijn hun kind. Waarvan akte. De huwelijksakte is slechts ondertekent door maar 4 personen van het gezelschap. Want de bruid en haar moeder, Paes Sr. en zijn vrouw en de 2 oude getuigen kunnen niet schrijven. En waarschijnlijk heeft de bruidegom pas leren schrijven. In plaats van Jacobus Paes tekent hij namenlijk met PAAS Het feit dat er op 21 oktober 1989 een vijftig jarige bruiloft is, hebben we mede te danken aan de liefde van de dochter van de hereboer A. Campo. De A. Campo's hadden een grote boerderij in Hulsberg. Op deze boerderij werkte een knecht Johan Winand Joseph Starmans. De dochter van A. Campo (Maria Catherina Hubertina) werd verliefd op de knecht, maar dit viel niet goed bij de A. Campo's. Maria zou onterfd worden als ze Starmans niet liet schieten. De liefde was echter sterker dan het geld en zij trouwen met elkaar. Op 14 maart 1895 word in Heer hun dochter Anna Maria (Marieke) geboren. Twintig jaar was Marieke, toen ze op 28 oktober 1915 met Mathijs Joseph Paas trouwde. Uit dit huwelijk werd Sjaak geboren. Uit akten blijkt overigens dat oma A. Campo toch nog iets meer dan 5 gulden heeft geerfd van de Hulsbergse hereboer. Ongeveer 50 jaar geleden, op 21 april 1932 vind ook een 50-jarige bruiloft plaats. Want Johan Jacob, de opa van de Johan Jacob van 21 oktober 1989, viert bruiloft samen met Maria Hubertina Smeets. We kunnen dus rustig zeggen dat de geschiedenís zich herhaalt. Opa Johan Jacob zit nog in militaire dienst als hij met Maria Hubertina Smeets trouwt. Er is een hele mooie foto van de 50-jarige bruiloft van 1932 bewaard gebleven. Mijn moeder Irma Meessen Op 9 november 1865 vindt in Nuth-Vaesrade een voorouderlijk huwelijk aan de Meessen­ kant plaats. Vaesrade ligt in het hertogdom Limburg. Hubertus Joseph Meessen is 35 jaar en is landbouwer van beroep. Hij werkt op het boerderijtje van zijn moeder (in Gulpen). Zijn vader is reeds overleden. Zijn bruid heet Anna Gertrud Mulkens. Ook haar vader is overleden. Anna Gertrud is 13 jaar jonger dan Meessen en is zonder beroep. (erzonder staat in de huwelijksakte) Hubert moet een aantal papieren overleggen om te kunnen trouwen. Eén daarvan is het bewijs dat hij aan de verplichting van de Nationale Militie heeft voldaan. Er staat een leuke zin in de huwelijksakte, die hieronder letterlijk is weergegeven. EINDELIJK IS HIER TEGENWOORDIG DE MOEDER VAN DE BRUID VOORNOEMD DIE VERKLAART TOE TE STEMMEN IN HET VOLTREKKEN VAN DIT HAARS DOCHTERS HUWELIJK Bij het huwelijk zijn 2 landbouwers, een brouwer en een persoon zonder beroep getuige. Het zijn allemaal buren van de bruid. De bruid en haar moeder ondertekenen de huwelijksakte niet, zij kunnen allebei niet schrijven. Zij gaan wonen in Helle, onder Nuth. Piet Goorissen, één van de getuigen is één van de aangevers als anderhalf jaar later een zoon wordt geboren, Frederik Hubertus. De famille blijft gedurende hun hele leven in Helle wonen. Frederik Hubertus, hun oudste zoon wordt dakdekker en trouwt in 1898 met Maria Elisabeth van Lo. Zijn bruid is een Duitse, geboren in Asfeln (Pruissen). Bij hun huwelijk is Jacob A. Campo de eerste getuige. Is hij soms famille van oma A. Campo, de hereboerdochter die met opa Starmans is getrouwd? Wie weet! Hun eerste zoon noemen ze Sjeng. Dien Systermans (Barbara, Maria, Hubertina), de moeder van Irma, kwam uit een gezin van 12 kinderen. Fam. Systermans is een echte Heerlense familie. Oma Systermans (moeder van Dien) is 42 jaar als haar 12e kind wordt geboren. Dien is dan 16 jaar. Zij trouwt een jaar later met Sjeng Meessen. Als Dien 3 weken 18 jaar is wordt Irma geboren.
Familie-kroniek

Een beetje Historie

Geen genea-logies ch verhaal, maar toch het weten waard Mijn vader Sjaak Paas Op 17 september van het jaar 1828 wordt er in Schaesberg, een plaats in het district Maastricht van de provincie Limburg, een huwelijk voltrokken. De bruidegom is de dagloner Jacobus Paes, uit Beek. Hij is 30 jaar, geboren en opgegroeid in Beek. Beek behoort tot het kanton Meersen. De bruid is Maria Elisabeth Görden. Zij woont in Schaesberg en is een dienstmeid. Maria is geboren in Heerlen op de zevende van de maand pluviôse in jaar twaalf van de Franse Republiek. Haar vader is nog geen jaar dood, haar moeder Anna Elisabeth Douven is bij de huwelijksvoltrekking aanwezig. Het is trouwens een drukke bedoening die dag in september 1828. Ook Jacobus Paes Sr. en zijn vrouw Maria Sophia Stienen zijn aanwezig. Wat het familieverband is tussen deze twee mensen en de getuigen is niet duidelijk. In die tijd is vaak een wetsdienaar een getuige en dat is ook bij deze huwelijksvoltrekking het geval. Jan Hendrik Plum, een veldwachter van 42 jaar is de eerste getuige. De tweede getuige is Frans Joseph Stafsen een 23-jarige boer. Ook deze getuige zal wel geen familie zijn geweest. Zijn vader of broer is de burgemeester die het huwelijk sluit. Er zijn nog twee getuigen aanwezig, een nog kleurrijker gezelschap. De één is 60 jaar en is de kleermaker Martin Keulaerts. De ander is nog ouder. Joseph Frohs heet hij, is 80 jaar en is ook dagloner net als de bruidegom. Nadat kapitel 6 van het burgerlijk wetboek door de burgemeester is voorgelezen wordt aan Jacobus en aan Maria elkaar gevraagd "zich te nemen voor man en vrouw". Beiden antwoorden natuurlijk met ja en worden daarna in de naam van de wet voor het huwelijksverband vereenigd. Normaal wordt de huwelijksakte daarna ondertekend, en klaar is kees. Maar niet bij dit huwelijk. De akte vermeld het volgende citaat dat hier letterlijk is vertaald. En terstond hebben ons beiden verklaard, dat van hun geboren is een kind van het mannelijke geslacht, op den zestiende oktober 's morgens ten negen uren in het jaar 1827 met namen JAN PIETER, welke zoon zij verklaren te zijn hun kind. Waarvan akte. De huwelijksakte is slechts ondertekent door maar 4 personen van het gezelschap. Want de bruid en haar moeder, Paes Sr. en zijn vrouw en de 2 oude getuigen kunnen niet schrijven. En waarschijnlijk heeft de bruidegom pas leren schrijven. In plaats van Jacobus Paes tekent hij namenlijk met PAAS Het feit dat er op 21 oktober 1989 een vijftig jarige bruiloft is, hebben we mede te danken aan de liefde van de dochter van de hereboer A. Campo. De A. Campo's hadden een grote boerderij in Hulsberg. Op deze boerderij werkte een knecht Johan Winand Joseph Starmans. De dochter van A. Campo (Maria Catherina Hubertina) werd verliefd op de knecht, maar dit viel niet goed bij de A. Campo's. Maria zou onterfd worden als ze Starmans niet liet schieten. De liefde was echter sterker dan het geld en zij trouwen met elkaar. Op 14 maart 1895 word in Heer hun dochter Anna Maria (Marieke) geboren. Twintig jaar was Marieke, toen ze op 28 oktober 1915 met Mathijs Joseph Paas trouwde. Uit dit huwelijk werd Sjaak geboren. Uit akten blijkt overigens dat oma A. Campo toch nog iets meer dan 5 gulden heeft geerfd van de Hulsbergse hereboer. Ongeveer 50 jaar geleden, op 21 april 1932 vind ook een 50-jarige bruiloft plaats. Want Johan Jacob, de opa van de Johan Jacob van 21 oktober 1989, viert bruiloft samen met Maria Hubertina Smeets. We kunnen dus rustig zeggen dat de geschiedenís zich herhaalt. Opa Johan Jacob zit nog in militaire dienst als hij met Maria Hubertina Smeets trouwt. Er is een hele mooie foto van de 50-jarige bruiloft van 1932 bewaard gebleven. Mijn moeder Irma Meessen Op 9 november 1865 vindt in Nuth-Vaesrade een voorouderlijk huwelijk aan de Meessen­ kant plaats. Vaesrade ligt in het hertogdom Limburg. Hubertus Joseph Meessen is 35 jaar en is landbouwer van beroep. Hij werkt op het boerderijtje van zijn moeder (in Gulpen). Zijn vader is reeds overleden. Zijn bruid heet Anna Gertrud Mulkens. Ook haar vader is overleden. Anna Gertrud is 13 jaar jonger dan Meessen en is zonder beroep. (erzonder staat in de huwelijksakte) Hubert moet een aantal papieren overleggen om te kunnen trouwen. Eén daarvan is het bewijs dat hij aan de verplichting van de Nationale Militie heeft voldaan. Er staat een leuke zin in de huwelijksakte, die hieronder letterlijk is weergegeven. EINDELIJK IS HIER TEGENWOORDIG DE MOEDER VAN DE BRUID VOORNOEMD DIE VERKLAART TOE TE STEMMEN IN HET VOLTREKKEN VAN DIT HAARS DOCHTERS HUWELIJK Bij het huwelijk zijn 2 landbouwers, een brouwer en een persoon zonder beroep getuige. Het zijn allemaal buren van de bruid. De bruid en haar moeder ondertekenen de huwelijksakte niet, zij kunnen allebei niet schrijven. Zij gaan wonen in Helle, onder Nuth. Piet Goorissen, één van de getuigen is één van de aangevers als anderhalf jaar later een zoon wordt geboren, Frederik Hubertus. De famille blijft gedurende hun hele leven in Helle wonen. Frederik Hubertus, hun oudste zoon wordt dakdekker en trouwt in 1898 met Maria Elisabeth van Lo. Zijn bruid is een Duitse, geboren in Asfeln (Pruissen). Bij hun huwelijk is Jacob A. Campo de eerste getuige. Is hij soms famille van oma A. Campo, de hereboerdochter die met opa Starmans is getrouwd? Wie weet! Hun eerste zoon noemen ze Sjeng. Dien Systermans (Barbara, Maria, Hubertina), de moeder van Irma, kwam uit een gezin van 12 kinderen. Fam. Systermans is een echte Heerlense familie. Oma Systermans (moeder van Dien) is 42 jaar als haar 12e kind wordt geboren. Dien is dan 16 jaar. Zij trouwt een jaar later met Sjeng Meessen. Als Dien 3 weken 18 jaar is wordt Irma geboren.
Familie-kroniek