Grenzeloos wandelen

Als je benadert wordt door mensen uit je dorp om een lezing te geven over je wandelingen naar Santaigo de Comnpostela dan is het moeilijk om daaraan geen gehoor te geven. Ik zei ja, maar moest eerst nog in Santiago de Compostela aankomen. Daarna begon het werk om de lezing vorm te geven. Het was veel meer werk dan ik had vewacht. Aankondigingen in het dorpsblaadje, en in diverse streekkranten verschenen. EEn volle zaal was het gevolg. Hier onder lees je de aankondiging. En in het menu wordt ons verhaal over de Camino verteld. Een verhaal wat nog steeds niet ten einde is. De lezing werd afwisselend door May en mij gepresenteerd. De advertentie (De Woensdrechtse Bode) Huijbergen - Onder de verzamelnaam 'Partners in Cultuur' hebben de Huijbergse verenigingen KBO, VVH, Heemkundekring De Wilhelmiet, het Wilhelmietenmuseum én, niet te vergeten, de Huijbergse bibliotheek de afgelopen jaren tal van activiteiten ontplooid. Daaronder valt de jaarlijkse 'speelse lezing', waarin een boeiend onderwerp op lichtvoetige, leuke wijze wordt gepresenteerd. Vorig jaar vertelde Anton Mandos voor een geestdriftig publiek over zijn activiteiten als Zendamateur voor Artsen zonder Grenzen. Ook dit jaar hebben de Partners een spreker met een boeiend verhaal weten te strikken, en wel onze dorpsgenoot Wino Paas. Op woensdagmiddag 25 september a.s. komt hij vertellen over zijn Grenzeloos wandelen. De voorbije twee jaar heeft Wino zich intensief beziggehouden met de perlgrimsroutes naar Santiago de Compostela. Inderdaad: routes, want net als naar Rome leiden vele wegen naar Santiago! Samen met zijn Vlaamse (uit Essen) wandelmaatje Maij Boden is Wino gestart in Sint-Jacobiparochie (Friesland) en heeft hij de noordelijke route afgelegd tot de Notre-Dame in Parijs. Vervolgens hebben zij Santiago bereikt vanuit Portugal, via de zogeheten Caminho Portugues. Zo'n onderneming heeft letterlijk en figuurlijk veel voeten in de aarde. Waarom zou je er eigenlijk aan beginnen? Hoe bereid je je erop voor? Wat neem je mee? Wat beleef je zoal onderweg en hoe overwin je de onvermijdelijke tegenslagen? Wino, ondersteund door Maij, weet er aanstekelijk over uit te weiden. Wie een boeiende middag wil beleven, is op 25 september van harte welkom! De speelse lezing Grenzeloos wandelen met Wino Paas begint in De Kloek om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur, inclusief pauze. De zaal gaat open om 13.30 uur. De entree kost € 4,= voor leden van de organiserende verenigingen. Niet-leden betalen € 6,= (entreeprijs inclusief koffie/thee).

Grenzeloos wandelen

Als je benadert wordt door mensen uit je dorp om een lezing te geven over je wandelingen naar Santaigo de Comnpostela dan is het moeilijk om daaraan geen gehoor te geven. Ik zei ja, maar moest eerst nog in Santiago de Compostela aankomen. Daarna begon het werk om de lezing vorm te geven. Het was veel meer werk dan ik had vewacht. Aankondigingen in het dorpsblaadje, en in diverse streekkranten verschenen. EEn volle zaal was het gevolg. Hier onder lees je de aankondiging. En in het menu wordt ons verhaal over de Camino verteld. Een verhaal wat nog steeds niet ten einde is. De lezing werd afwisselend door May en mij gepresenteerd. De advertentie (De Woensdrechtse Bode) Huijbergen - Onder de verzamelnaam 'Partners in Cultuur' hebben de Huijbergse verenigingen KBO, VVH, Heemkundekring De Wilhelmiet, het Wilhelmietenmuseum én, niet te vergeten, de Huijbergse bibliotheek de afgelopen jaren tal van activiteiten ontplooid. Daaronder valt de jaarlijkse 'speelse lezing', waarin een boeiend onderwerp op lichtvoetige, leuke wijze wordt gepresenteerd. Vorig jaar vertelde Anton Mandos voor een geestdriftig publiek over zijn activiteiten als Zendamateur voor Artsen zonder Grenzen. Ook dit jaar hebben de Partners een spreker met een boeiend verhaal weten te strikken, en wel onze dorpsgenoot Wino Paas. Op woensdagmiddag 25 september a.s. komt hij vertellen over zijn Grenzeloos wandelen. De voorbije twee jaar heeft Wino zich intensief beziggehouden met de perlgrimsroutes naar Santiago de Compostela. Inderdaad: routes, want net als naar Rome leiden vele wegen naar Santiago! Samen met zijn Vlaamse (uit Essen) wandelmaatje Maij Boden is Wino gestart in Sint- Jacobiparochie (Friesland) en heeft hij de noordelijke route afgelegd tot de Notre-Dame in Parijs. Vervolgens hebben zij Santiago bereikt vanuit Portugal, via de zogeheten Caminho Portugues. Zo'n onderneming heeft letterlijk en figuurlijk veel voeten in de aarde. Waarom zou je er eigenlijk aan beginnen? Hoe bereid je je erop voor? Wat neem je mee? Wat beleef je zoal onderweg en hoe overwin je de onvermijdelijke tegenslagen? Wino, ondersteund door Maij, weet er aanstekelijk over uit te weiden. Wie een boeiende middag wil beleven, is op 25 september van harte welkom! De speelse lezing Grenzeloos wandelen met Wino Paas begint in De Kloek om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur, inclusief pauze. De zaal gaat open om 13.30 uur. De entree kost € 4,= voor leden van de organiserende verenigingen. Niet-leden betalen € 6,= (entreeprijs inclusief koffie/thee).

Mijn Camino